Botanical Slimming Cell Phone Jammer, Botanical Slimming Soft Gel , Meizi Evolution, Cell Phone Blockers,Cell Phone Jammers, As a result Botanical Slimming works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal. Cell Phone Jammer

About

CENTRUL DE AFACERI ŞI MESERII EUROTRAINING
organizează cursuri de calificare, perfecţionare şi specializare.

Diplomele sunt recunoscute atat la nivel naţional cât şi în ţările Uniunii Europene.

Portofoliul actual cuprinde peste 50 meserii în diferite domenii. Având ca parteneri de încredere Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Eurotraining îţi oferă un program naţional de formare profesională prin care vi se deschid noi perspective naţionale şi europene.

Domeniile de activitate pentru care organizăm cursuri sunt:

- Construcţii- Hotelier

- Comerţ

- Gastronomie

- Panificaţie

- Industria uşoară

- Industria tipografică- Înfrumuseţare

- Servicii

- Altele

Prin colaborarea cu centrul noastru puteţi obţine următoarele beneficii:

  • Accent pe calitatea ridicată a serviciilor;
  • Rapiditate şi confidenţialitate în derularea contractelor;
  • Autorizări şi avizări conforme cu reglementările legale pentru dezvoltarea activităţilor specifice în domeniu;
  • Personal specializat pe domeniile de activitate: lectori, psihologi, specialişti în managementul organizaţiei;
  • Infrastructură: Locaţii proprii;
  • Posibilitatea de a desfăşura cursurile la sediul clientului, în orice localitate.

Ca o confirmare a calităţii serviciilor prestate, Centrul de Afaceri şi Meserii Eurotraining a fost desemnată în anul 2008 conform studiului realizat în mediul de afaceri timişorean de  către Brand Magazine şi Bosch Communication printre primele 10 companii din Timişoara în domeniul în care activează.